Θέρμανση-Κλιματισμός, Φυσικό Αέριο, ΑΠΕ.
Κιν.: +30 211 4026 047

Φυσικό Αέριο τώρα…!

Φυσικό Αέριο τώρα…!


image (2) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Οι παρακάτω προσφορές, προς νέους καταναλωτές στο υφιστάμενο δίκτυο φ.α, θα είναι σε ισχύ για υπογραφή σύμβασης μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015:

 

 • Άτοκη χρηματοδότηση κόστους εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις φ.α

 

Το χρηματοδοτούμενο ποσό και η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται από την ισχύ λέβητα της εγκατάστασης και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

 

Κεντρική/Αυτόνομη Θέρμανση

Εγκατεστημένη ισχύς

(kcal/h)

Χρηματοδοτούμενο Ποσό 

(συμπ. ΦΠΑ)

Διάρκεια Αποπληρωμής Επιτόκιο
>=200.000 12.300€ 3 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
170.000 – 199.999 9.840€ 3 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
120.000 – 169.999 7.380€ 3 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
35.001-119.999 3.000€ 2 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
<=35.000 1.200€ 2 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ

 

Όροι προσφοράς

 • Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015.
 • Η προσφορά ισχύει για κάθε Κεντρική Θέρμανση και για κάθε αυτόνομη θέρμανση (αυτόνομη σύνδεση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία) ανεξαρτήτου ισχύος λέβητα και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€ (συμπ. ΦΠΑ).
 • Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (18 ή 12 ανάλογα την περίπτωση) πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.
 • Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής (υπάρχει σχετική αναρτημένη λίστα στην ιστοσελίδα aerioattikis.gr).
 • Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΠΑ Αττικής με την προσκόμιση προς έλεγχο των παρακάτω:
  • Έντυπο χρηματοδότησης
  • Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής
  • Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
  • Προσάρτημα χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο και από όλα συμβαλλόμενα μέρη (καταναλωτής, εγκαταστάτης, ΕΠΑ Αττικής)
 • Η προσφορά ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου του εγκαταστάτη προς την ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2016.
 • Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση μετρητή.
 • Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).

 

 

 • Εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης

 

Δίνεται έκπτωση 50% και 100% στα τέλη σύνδεσης για συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο φ.α. ανάλογα με την κατηγορία πελάτη και την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα.

 

 • Κεντρικές Θερμάνσεις
 • 100% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ >= 140.000kcal/h
 • 50% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ από 50.000 kcal/h μέχρι 140.000kcal/h
 • Σε περίπτωση 2 κεντρικών θερμάνσεων στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος άνω των 140.000kcal/h, τότε η 1η παίρνει 100% έκπτωση ενώ η 2η παίρνει 50% έκπτωση (αν είναι άνω των 50.000kcal/h).
 • Σε περίπτωση 1 κεντρικής θέρμανσης και ταυτόχρονα αυτονομιών στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος άνω των 140.000kcal/h, τότε η ΚΘ παίρνει 100% έκπτωση ενώ οι αυτονομίες δεν παίρνουν έκπτωση.

 

 • Αυτόνομες Θερμάνσεις

Ανάλογα με τον αριθμό των δυνητικών μετρητών ανά κτήριο (νέα παροχή) δίνονται οι παρακάτω εκπτώσεις σε κάθε νέα σύμβαση:

 • Κτήρια 1 δυνητικού μετρητή (μονοκατοικία): 50% έκπτωση στην περίπτωση εγκατεστημένης ισχύος >= 140.000kcal/h ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 220€ άνευ ΦΠΑ) .
 • Κτήρια  5+ δυνητικών μετρητών: 50% έκπτωση στην περίπτωση 5+ πολλαπλών συνδέσεων ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 50€ άνευ ΦΠΑ).

 

Σημείωση: σε περίπτωση μη έγκαιρης ενεργοποίησης του μετρητή εντός 3 μηνών από την τοποθέτησή του, θα καταβάλλεται για κάθε συμβόλαιο η σχετική ρήτρα μη έγκαιρης ενεργοποίησης (240€ άνευ ΦΠΑ).

 

 • Επαγγελματίες
 • 100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 200.000kcal/h.
 • 50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.

 

 • Ειδικοί Επαγγελματίες
 • 100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 100.000kcal/h.
 • 50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.
 • Στην περίπτωση 2 ειδικών επαγγελματιών στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος άνω των 100.000kcal/h, τότε ο 1ος παίρνει 100% έκπτωση, ενώ ο 2ος παίρνει 50% έκπτωση (αν είναι άνω των 50.000kcal/h).

 

Στις περιπτώσεις πρόσθετων μετρητών σε υπάρχουσα παροχή θα ισχύουν οι εξής εκπτώσεις ανά κατηγορία πελάτη:

 

 • Κεντρική Θέρμανση
Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)
>=140.000 100%
50.000 – 139.999 50 %

 

 • Επαγγελματίες
Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)
>=200.000 100%
50.000 – 199.999 50 %

 

 • Ειδικοί Επαγγελματίες
Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)
>=100.000 100%
50.000 – 99.999 50 %

 

 • Αυτόνομες θερμάνσεις

Δεν δίνεται καμία έκπτωση για πρόσθετο μετρητή.

 

Όροι προσφοράς έκπτωσης στα τέλη σύνδεσηςimage

 • Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση μετρητή (με εξαίρεση τις νέες οικοδομές για τις οποίες δίνεται διάστημα 12 μηνών).
 • Εξαιρούνται όλες οι συνδέσεις για τις οποίες απαιτείται πίεση άνω των 23 mbar ή ωριαία κατανάλωση άνω των 100 Νm3/h.

 

Leave a Reply

Πρόσφατη Δημοσίευση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κωνσταντινουπόλεως 20Α, Γλυφάδα
Τηλ/Fax: (+30) 211-4026-047
Κιν: (+30) 694-8278-942
https://www.green-innovation.gr
Email: info@green-innovation.gr

Λίγα Λόγια

Το φάσμα εργασιών της εταιρείας μας ξεκινά από τις απλούστερες κατασκευές και φτάνει μέχρι τη μελέτη και κατασκευή υπερσύγχρονων τεχνολογικά έργων ενεργειακής αναβάθμισης, κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης.