Θέρμανση-Κλιματισμός, Φυσικό Αέριο, ΑΠΕ.
Κιν.: +30 211 4026 047

Αρχίζει η επιδότηση για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

επιδότηση για εγκαταστάσεις φυσικού αερίουΑρχίζει η επιδότηση για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Το «πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση του προγράμματος μετατροπής οικιακών καυστήρων πετρελαίου σε φυσικού αερίου δόθηκε προχθές με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της σχετικής ΚΥΑ (αρ. φύλλου 479/30.3.2015).

Η σχετική ρύθμιση είχε ψηφισθεί από τη Βουλή στις 14 Νοεμβρίου 2014, η απαιτούμενη όμως ΚΥΑ για την υλοποίησή της δεν είχε υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, με αποτέλεσμα τη μεσολάβηση των εκλογών και την καθυστέρηση του προγράμματος στο οποίο μόνο για την Αττική έχουν υποβάλει αιτήσεις ένταξης πάνω από 3.000 δικαιούχοι.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια από το ΕΣΠΑ ύψους 10 εκατ. ευρώ για την Αττική, 5 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλία και 5 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα διαχειριστούν οι αντίστοιχες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στις τρεις περιοχές. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η καταβολή της χρηματοδότησης στις τρεις ΕΠΑ θα γίνεται τμηματικά. Συγκεκριμένα, έως 40% του προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζονται θα δίνεται με την υπογραφή της σύμβασης. Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται, έπειτα από αίτηση των φορέων, ανάλογα με την πορεία των πληρωμών και κάθε δόση θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε ποσοστό 30% του προϋπολογισμού της κάθε δράσης.

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται ανάλογα με την ισχύ του καυστήρα από 1.000 ευρώ (για μονοκατοικίες) έως 5.500 ευρώ (για μεγάλες πολυκατοικίες) ποσοστά που αντιστοιχούν έως και στο 60% του κόστους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει με την ψήφιση της σχετικής ρύθμισης, ο προϋπολογισμός μπορεί να καλύψει την ένταξη στο πρόγραμμα περίπου 50.000 νοικοκυριών (30.000 στην Αττική, 7.000 στη Θεσσαλονίκη και 9.000 στη Θεσσαλία). Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, καθώς το φυσικό αέριο προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση έναντι του πετρελαίου θέρμανσης (ποσοστό 18% το 2014), η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των συστημάτων θέρμανσης και ο περιορισμός του φαινομένου της αιθαλομίχλης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Εχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

• Εχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως κατοικία και όχι ως επαγγελματικός χώρος, σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.

• Εχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από την 25η Σεπτεμβρίου 2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά το σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

• Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 ευρώ ανά τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.

• Βρίσκεται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την αρμόδια ΕΠΑ της περιοχής.

• Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

 

Leave a Reply

Πρόσφατη Δημοσίευση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κωνσταντινουπόλεως 20Α, Γλυφάδα
Τηλ/Fax: (+30) 211-4026-047
Κιν: (+30) 694-8278-942
https://www.green-innovation.gr
Email: info@green-innovation.gr

Λίγα Λόγια

Το φάσμα εργασιών της εταιρείας μας ξεκινά από τις απλούστερες κατασκευές και φτάνει μέχρι τη μελέτη και κατασκευή υπερσύγχρονων τεχνολογικά έργων ενεργειακής αναβάθμισης, κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης.